top_bg.jpg [123.67 KB]

Utwórz HR-owe centrum usług wspólnych dla grupy kapitałowej

 

Stwórz HR-owe centrum usług wspólnych dla spółek z grupy kapitałowej

 

Zoptymalizuj pracę i wyeliminuj nieefektywne procesy.

 

Umów bezpłatną konsultację

 

W ramach jednej grupy kapitałowej prowadzisz
wiele spółek o różnych profilach działalności?

 

 

Bez względu na to, czy jeden dział HR obsługuje kilka spółek, z których każda ma inny system kadrowo-płacowy czy każda ze spółek ma oddzielny dział kadr wiele czynności w ramach grupy kapitałowej jest niepotrzebnie powtarzanych, a konsolidacja danych na poziomie grupy jest czasochłonna. Generuje to zbędne koszty.

 

Wyzwania

 

3.jpg [100.92 KB]

 

1. Pracochłonna obsługa HR-owa

 

Odrębne bazy danych w każdej ze spółek, brak wspólnego rejestru pracowników, różne składniki płacowe i brak raportów agregujących dane w ramach grupy kapitałowej. To wszystko sprawia, że konsolidacja danych na poziomie grupy, raportowanie, naliczanie płac czy działania związane z przesunięciami pracowników między spółkami wymagają dużych nakładów pracy osób z działów HR. Wiele działań i procesów jest niepotrzebnie dublowanych.

 

2. Wysokie koszty związane z utrzymaniem systemów IT

 

Utrzymanie kilku różnych systemów informatycznych, wykorzystywanych przez poszczególne spółki generuje w grupie kapitałowej wysokie koszty obsługi IT. Grupa kapitałowa traci pieniądze, jeżeli dział IT musi:

  • administrować kilka systemów IT,

  • robić backup kilku baz danych,

  • zapewniać bezpieczeństwo wrażliwym danym, znajdującym się w kilku miejscach. 

Żeby zabezpieczyć się przed brakiem materiałów personel zwiększa bufory, zamrażając środki finansowe. Przyczynia się to do niepotrzebnego wzrostu kosztów. 

 

Rozwiązanie

 

2.jpg [82.64 KB]

 

Dla grupy kapitałowej stwórz HR-owe centrum usług wspólnych.

 

Obsługuj kilka spółek, działających w ramach grupy kapitałowej przy pomocy jednego działu HR i jednego systemu kadrowo-płacowego, by zoptymalizować pracę i wyeliminować nieefektywne procesy. 

 

Dowiedz się więcej o TETA HR.

 

Korzyści

 

Uwolnij czas pracowników działów HR

  • Umożliwij zbiorcze raportowanie dla całej grupy i indywidualne dla poszczególnych spółek.

  • Wystandaryzuj i zautomatyzuj procesy kadrowe, takie jak zatrudnianie pracowników, naliczanie płac czy działalność socjalną, uwzględniając specyfikę poszczególnych spółek tam, gdzie to konieczne. 

 

Obniż koszty obsługi ze strony IT

Gdy Twój dział IT będzie administrować jeden system , zamiast kilku, zrobi to mniejszym nakładem pracy. Backup jednej bazy danych zajmie mniej czasu niż backup kilku baz danych. Łatwiej zapewnisz bezpieczeństwo danych, gdy uprawnienia do nich definiowane będą w jednym miejscu.

 

Usprawnij pracę działów HR

Łatwo zastępuj pracowników HR między sobą. Przydzielaj osoby zatrudnione w poszczególnych spółkach do dowolnych HR-owców i łatwo zmieniaj system uprawnień.

 

 

Etapy pracy

 

1.jpg [105.72 KB]

 

Jak stworzyć HR-owe centrum usług wspólnych dla grupy kapitałowej?

 

 

Nasza praca nad stworzeniem centrum usług wspólnych dla grupy kapitałowej często składa się z następujących etapów

 

Audyt potrzeb

Zidentyfikuj swoje potrzeby w kwestii obsługi HR-owej dla spółek z grupy kapitałowej. Przeanalizuj procesy biznesowe i wykorzystywane do ich obsługi narzędzia.

Zdefiniowanie celów

Określ rezultaty, jakie chcesz osiągnąć, dzięki stworzeniu centrum usług wspólnych dla grupy kapitałowej. Jakie cele zrealizuje dzięki temu zarząd, kierownik działu HR, jego pracownicy czy menedżerowie średniego szczebla?

 

Projekt rozwiązania

Otrzymaj scenariusz planowanych działań. Co zostanie zrobione, żeby osiągnąć cele? Jakie narzędzia zostaną wykorzystane? Kto jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań? Jakie będą kryteria odbioru prac?

Wdrożenie rozwiązania

Instalujemy rozwiązanie, szkolimy pracowników i asystujemy im w pracy w pierwszym okresie pracy na nowym systemie.

 

Testy

Zbieramy informację zwrotną po wdrożeniu centrum usług wspólnych dla grupy kapitałowej i proponujemy, co jeszcze zmodyfikować w sposobie jej działania.

Rozwój

Zyskaj wsparcie w zakresie optymalizacji rozwiązania na podstawie wniosków i doświadczeń wynikających z pracy. Obejmij rozwiązaniem kolejne obszary biznesowe. 

 

 

 

Umów się z naszym doradcą na bezpłatną prezentację

 

button_czytaj.png [1.28 KB]

 

 

 

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., Rudna Mała 47B, 36-060 Głogów Małopolski