top_bg.jpg [123.67 KB]

Obniż koszty leków

 

Zredukuj wydatki na leki, zachowując
 wysoką skuteczność leczenia

 

Czy jako dyrektor  masz stały wgląd w wiarygodne dane o kosztach i rozchodach leków?

 

 

Jeżeli nie, jest ryzyko, że szpital, którym zarządzasz ponosi niepotrzebne wydatki.
 Uzyskaj stały dostęp do informacji o kosztach i zużyciu leków, by podjąć skuteczne
 działania naprawcze i wyeliminować następujące problemy.

 

Wyzwania

 

2.jpg [69.88 KB]

 

1. Podejmowanie decyzji zarządczych "w ciemno" w wyniku

słabych możliwości analitycznych

 

W szpitalach, w których zlecenia i rozchód leków ewidencjonuje się manualnie, na papierze, część decyzji zarządczych podejmowana jest na bazie przypuszczeń, bez twardych danych. Informacje o źródłach kosztów są rozproszone, trudne do zebrania, zorganizowania i analizowania. 

 

Jeżeli szpital nie wdrożył jeszcze elektronicznej ewidencji zleceń i rozchodów leków, jako dyrektor medyczny czy finansowy, prawdopodobnie nie jesteś w stanie:

  • monitorować wybranych terapii, ani leków – np. antybiotyków czy leków szczególnie kosztochłonnych – z dokładnością do pacjenta,

  • określić optymalnego zapotrzebowania na zapasy czy zakup, 

  • kontrolować czy lekarze przestrzegają zaleceń i dobrych praktyk, np. dotyczących antybiotykoterapii,

  • zrozumieć, dlaczego koszty leków rosną nieadekwatnie do wzrostu przychodów z usług i wyeliminować nieefektywności. 

 

2. Kosztowne zapasy leków

 

Gdy nie wiadomo, ile dokładnie leków jest na oddziale szpital inwestuje w zapasy, żeby mieć pewność, że potrzebne leki będą do dyspozycji. W rezultacie: 

  • zamrażasz zbyt dużo kapitału obrotowego, generując niepotrzebne koszty,

  • część leków, zmagazynowanych w zbyt dużej ilości, ulega przeterminowaniu, 

 

Pracochłonna ewidencja zleceń
i rozchodów leków 

Ręczne ewidencjonowanie zleceń i rozchodów leków wymaga dużych nakładów pracy i może być obarczone błędami.

Błędy przy zakupach leków 

 

Jeżeli w szpitalu zlecenia i rozchód leków ewidencjonuje się manualnie zakupy leków mogą być obarczone błędami. Bywają one wynikiem problemów w komunikacji między lekarzami, a działem zakupów. A każdy niepotrzebnie zamówiony lek, sprawia, że szpital traci pieniądze.

 

Rozwiązanie

 

3.jpg [85.77 KB]

 

Podejmij działania, dzięki którym 100% ewidencji zleceń i rozchodów leków
szpitalu będzie odbywać się elektronicznie

 

Zyskaj szerokie możliwości analityczne, możliwość podejmowania decyzji zarządczych
 w oparciu o dane i wsparcie w opracowaniu lub wdrażaniu
planu naprawczego lub korygującego. 

 

Korzyści

 

4.jpg [54.38 KB]

 

Uwolnij środki zamrożone w zapasach

Otrzymaj stały wgląd w informacje o zleconych, wydanych i zmagazynowanych lekach oraz możliwość precyzyjnego określania optymalnego poziomu zapotrzebowania na nie.

 

Bazuj na wiarygodnych danych

Miej pewność, że dane w systemie zgadzają się z rzeczywistą ilością leków na oddziale.

 

Obniż zużycie leków

Utrzymuj optymalny poziom zapasów i zapobiegaj przeterminowaniu się leków.

 

Usprawnij pracę

Obsługuj ewidencję leków przy najmniejszym możliwym nakładzie pracy i zminimalizuj liczbę błędów. Daj lekarzom dostęp do interaktywnego receptariusza szpitalnego.

 

Monitoruj zlecane i zużywane leki z dokładnością do pacjenta 

Zyskaj możliwość monitorowania wszystkich terapii i każdego rodzaju leków – na przykład leków słabo rotujących, antybiotyków pod różnymi postaciami,
leków o krótkim terminie przydatności.

 

Podnieś jakość leczenia

Miej pewność, że szpital prowadzi antybiotykoterapię w sposób zgodny z zaleceniami.
 Obniż wartość wskaźnika DDD 100.

 

Etapy pracy nad usprawnieniem
gospodarki lekowej

 

5.jpg [77.95 KB]

 

Identyfikator barier

 

Zbieramy dane pozwalające na szczegółową analizę kosztów leków, a następnie wielowymiarowo je analizujemy. W ten sposób identyfikujemy przyczyny i źródła zbyt wysokich kosztów czy stanów magazynowych.
Więcej o usłudze audytu. 

Projektowanie koncepcji rozwiązania

Dowiedz się, co zrobić, żeby efektywniej zarządzać lekami, uszczelnić szpitalne finanse, usprawnić pracę i skuteczniej leczyć. Zyskaj precyzyjne wskazówki, jakie procesy zmodyfikować i w jaki sposób to zrobić – z jakich narzędzi skorzystać i jakie zmiany organizacyjne wprowadzić. 
Więcej o projektowaniu koncepcji rozwiązania.

 

Wdrożenie koncepcji rozwiązania

Zyskaj eksperckie wsparcie na etapie wdrażania nowych rozwiązań i modeli organizacyjnych. Zleć BMM wprowadzenie projektu zmian w życie, by mieć pewność, że przebiegnie ono prawidłowo oraz by ustrzec szpital przed popełnieniem błędów. 
Więcej o wdrożeniu koncepcji rozwiązania.

Szkolenia i edukacja

Co nas wyróżnia w sposobie prowadzenia szkoleń? Zamiast ograniczać się do wykładów koncentrujemy się na treningach praktycznych, w czasie których pomagamy członkom zespołu nabyć nowe umiejętności i nawyki. 
Więcej o szkoleniach. 

 

Analiza i rekomendacje

Dowiedz się, w których obszarach działań szpitala występują odchylenia od uzgodnionych działań i rezultatów oraz jakie są ich przyczyny. Jakie decyzje zarządcze będą najlepsze w danej sytuacji?
Więcej o analizach i rekomendacjach. 

 

Case studies 

Case study Szpitala w Tarnobrzegu.

 

 

Umów się z naszym doradcą na bezpłatną prezentację

 

button_czytaj.png [1.28 KB]

 

 

 

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., Rudna Mała 47B, 36-060 Głogów Małopolski