top_bg.jpg [123.67 KB]

Skorzystaj z poniższego formularza, aby wysłać swoją aplikację.
Nie zapomnij dołączyć swojego CV i Listu Motywacyjnego!
Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię oferty, a mimo to chcesz do nas aplikować, nie powstrzymuj się!
Zawsze jesteśmy otwarci na specjalistów!
formularz rekrutacyjny

Wpisz tutaj stanowisko, które Cię interesuje.

Podaj numer telefonu, pod którym będziemy mogli Cię zastać.

Dołącz plik - najlepiej w formacie .doc lub .pdf

Dołącz plik - najlepiej w formacie .doc lub .pdf

Dołącz plik - najlepiej w formacie .doc lub .pdf

Jeśli chcesz jeszcze o czymś do nas napisać, to jest do tego doskonałe miejsce!

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BMM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie moich danych osobowych podanych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BMM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych (umieszczenia w bazie rekrutacyjnej BMM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i otrzymywania ofert pracy). Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: rodo@bmm.com.pl, w tytule maila wpisując "wycofanie zgody" z podaniem adresu, z którego nastąpiła aplikacja. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

1. Administratorem danych osobowych przesłanych przy wykorzystaniu formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie www.bmm.com.pl jest BMM Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 4a, 35-105 Rzeszów.

2. Otrzymane w ten sposób dane będą przetwarzane w celu: - oceny kwalifikacji na dane stanowisko lub do danego zadania; - przedstawienia oferty pracy, - określania kwalifikacji odpowiednich do wstępnego zatrudnienia, w tym weryfikacja referencji oraz uprawnień;

3. Dane osobowe Kandydatów, w zakresie jaki został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody Kandydata, którą wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

4. Dane osobowe Kandydata mogą być przekazywane podmiotom, którym BMM Sp. z o. o. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

6. Dane osobowe osób aplikujących Kandydatów do BMM Sp. z o. o. będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres do 9 miesięcy, a gdy Kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 18 miesięcy. Dane osobowe Kandydatów możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres właściwy dla przedawnienia się roszczeń.

7. Kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę Kandydat może wycofać wysyłając mail w tej sprawie na adres mailowy naszej firmy rodo@bmm.com.pl, z podaniem adresu, z którego nastąpiła aplikacja.

8. W granicach określonych przepisami prawa, każdy Kandydat posiada prawo żądania od BMM Sp. z o. o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

9. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem prawnym niezbędnym dla celów rekrutacji, jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania jeśli chce Pani/Pan brać udział w rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

11. Dane osobowe Kandydatów nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

test 11

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski