top_bg.jpg [123.67 KB]

Polityka Prywatności

 

Drogi Użytkowniku!

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.bmm.com.pl (dalej „Serwis”). Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są przez nas wykorzystywane. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

„BMM” sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000066706, NIP 8133193640.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach („Usługi”).

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie oferowanych usług
 • Realizacja Twoich zamówień i zapytań
 • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter, polegający w szczególności na wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie treści
 • Przesyłanie newslettera

 

Podstawa przetwarzania danych:

 1. Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Twoja zgoda na wysyłanie treści marketingowych wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych:

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale w większości przypadków jest konieczne do zawarcia umowy lub świadczenia usług przez „BMM” sp. z o.o.

 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości korzystania z usług,
 2. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

 

Możliwość cofnięcia zgody:

Zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy wysłać maila na adres: rodo@bmm.com.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 607 772 124.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W naszym Serwisie nie dokonujemy profilowania:

 1. wywołującego wobec Ciebie skutki prawne,
 2. wpływającego na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

lub

 1. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową przez którąkolwiek ze stron

lub

 1. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych
 2. ich sprostowania
 3. usunięcia lub
 4. ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 2. żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski