top_bg.jpg [123.67 KB]

Obniż koszty leków

 

 

Zredukuj wydatki na leki, zachowując wysoką skuteczność leczenia

 

 

2.jpg [69.88 KB]
Czy jako dyrektor masz stały wgląd w wiarygodne dane o kosztach i rozchodach leków? Jeżeli nie, jest ryzyko, że szpital, którym zarządzasz ponosi niepotrzebne wydatki. Uzyskaj stały dostęp do informacji o kosztach i zużyciu leków, by podjąć skuteczne działania naprawcze i wyeliminować następujące problemy.

Umów się na bezpłatną konsultację!

 

 

Wyzwania

 

Podejmowanie decyzji zarządczych "w ciemno" w wyniku słabych możliwości analitycznych

W szpitalach, w których zlecenia i rozchód leków ewidencjonuje się manualnie, na papierze, część decyzji zarządczych podejmowana jest na bazie przypuszczeń, bez twardych danych. Informacje o źródłach kosztów są rozproszone, trudne do zebrania, zorganizowania i analizowania. Jeżeli szpital nie wdrożył jeszcze elektronicznej ewidencji zleceń i rozchodów leków, jako dyrektor medyczny czy finansowy, prawdopodobnie nie jesteś w stanie:
  • monitorować wybranych terapii, ani leków – np. antybiotyków czy leków szczególnie kosztochłonnych – z dokładnością do pacjenta
  • określić optymalnego zapotrzebowania na zapasy czy zakup, 
  • kontrolować czy lekarze przestrzegają zaleceń i dobrych praktyk, np. dotyczących antybiotykoterapii,
  • zrozumieć, dlaczego koszty leków rosną nieadekwatnie do wzrostu przychodów z usług i wyeliminować nieefektywności.

Kosztowne zapasy leków

 
Gdy nie wiadomo, ile dokładnie leków jest na oddziale szpital inwestuje w zapasy, żeby mieć pewność, że potrzebne leki będą do dyspozycji. W rezultacie:
  • zamrażasz zbyt dużo kapitału obrotowego, generując niepotrzebne koszty,
  • część leków, zmagazynowanych w zbyt dużej ilości, ulega przeterminowaniu,

Pracochłonna ewidencja zleceń i rozchodów leków 

Ręczne ewidencjonowanie zleceń i rozchodów leków wymaga dużych nakładów pracy i może być obarczone błędami.

Błędy przy zakupach leków

Jeżeli w szpitalu zlecenia i rozchód leków ewidencjonuje się manualnie zakupy leków mogą być obarczone błędami. Bywają one wynikiem problemów w komunikacji między lekarzami, a działem zakupów. A każdy niepotrzebnie zamówiony lek, sprawia, że szpital traci pieniądze.

 

 

Rozwiązanie

 

Podejmij działania, dzięki którym 100% ewidencji zleceń i rozchodów leków w szpitalu będzie odbywać się elektronicznie. Zyskaj szerokie możliwości analityczne, możliwość podejmowania decyzji zarządczych w oparciu o dane i wsparcie w opracowaniu lub wdrażaniu planu naprawczego lub korygującego.

Umów się na bezpłatną konsultację!

3.jpg [85.77 KB]

 

 

Korzyści

 

8_120.png [7.43 KB]


Podnieś jakość leczenia 

Miej pewność, że szpital prowadzi antybiotykoterapię w sposób zgodny z zaleceniami. Obniż wartość wskaźnika DDD 100.


Bazuj na wiarygodnych danych

Miej pewność, że dane w systemie zgadzają się z rzeczywistą ilością leków na oddziale.

13_120.png [7.03 KB]


Obniż zużycie leków

Utrzymuj optymalny poziom zapasów i zapobiegaj przeterminowaniu się leków.

 

 

 

12_120.png [5.55 KB]


Usprawnij pracę

Obsługuj ewidencję leków przy najmniejszym możliwym nakładzie pracy i zminimalizuj liczbę błędów. Daj lekarzom dostęp do interaktywnego receptariusza szpitalnego.

14_120.png [6.10 KB]


Monitoruj zlecane i zużywane leki

Zyskaj możliwość monitorowania wszystkich terapii i każdego rodzaju leków – na przykład leków słabo rotujących, antybiotyków pod różnymi postaciami, leków o krótkim terminie przydatności.

15.png [4.78 KB]


Uwolnij zamrożone środki 

Otrzymaj stały wgląd w informacje o zleconych, wydanych i zmagazynowanych lekach oraz możliwość precyzyjnego określania optymalnego poziomu zapotrzebowania na nie.

 

Etapy prac nad usprawnieniem gospodarki lekowej

 

2.jpg [39.17 KB]

 
1. Identyfikator barier

 

Zbieramy dane pozwalające na szczegółową analizę kosztów leków, a następnie wielowymiarowo je analizujemy. W ten sposób identyfikujemy przyczyny i źródła zbyt wysokich kosztów czy stanów magazynowych.
Więcej o usłudze audytu.

3.jpg [29.87 KB]

 
2. Projektowanie koncepcji rozwiązania

 

Dowiedz się, co zrobić, żeby efektywniej zarządzać lekami, uszczelnić szpitalne finanse, usprawnić pracę i skuteczniej leczyć. Zyskaj precyzyjne wskazówki, jakie procesy zmodyfikować i w jaki sposób to zrobić – z jakich narzędzi skorzystać i jakie zmiany organizacyjne wprowadzić.
Więcej o projektowaniu koncepcji rozwiązania.

 

 

2.jpg [39.65 KB]

 
3. Wdrożenie koncepcji rozwiązania

 

Zyskaj eksperckie wsparcie na etapie wdrażania nowych rozwiązań i modeli organizacyjnych. Zleć BMM wprowadzenie projektu zmian w życie, by mieć pewność, że przebiegnie ono prawidłowo oraz by ustrzec szpital przed popełnieniem błędów.
Więcej o wdrożeniu koncepcji rozwiązania.

4.jpg [38.24 KB]

 
4. Szkolenia i edukacja

 

Co nas wyróżnia w sposobie prowadzenia szkoleń? Zamiast ograniczać się do wykładów koncentrujemy się na treningach praktycznych, w czasie których pomagamy członkom zespołu nabyć nowe umiejętności i nawyki.
Więcej o szkoleniach.

 

 

5.png [343.45 KB]

 
5. Analiza i rekomendacje

 

Dowiedz się, w których obszarach działań szpitala występują odchylenia od uzgodnionych działań i rezultatów oraz jakie są ich przyczyny. Jakie decyzje zarządcze będą najlepsze w danej sytuacji?
Więcej o analizach i rekomendacjach.

 

 

Umów się z naszym doradcą na bezpłatną konsultację. 

Napisz do nas!

 

kontakt@bmm.com.pl

 

 

Case studies 

Case study Szpitala w Krośnie

 

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski