top_bg.jpg [123.67 KB]

Audyt - baner

 

Sposób, w jaki szpitale zarządzają procesami wpływa na zużycie leków i materiałów oraz płynność finansową. Jeśli robią to nieprawidłowo ponoszą niepotrzebne koszty. Zdarza się to często, ponieważ wielu menedżerów szpitali nie ma bieżącej i wiarygodnej informacji: 
  • ile towaru jest w magazynach,
  • na których oddziałach szpitalnych koszty leków i materiałów są za wysokie,
  • co przyczynia się do wzrostu poszczególnych kosztów i czy można je zmniejszyć.
Słowem, nie mając szczegółowego wglądu w koszty, menedżerowie nie wiedza gdzie szukać oszczędności, ani jak prowadzić ewentualne działania naprawcze. 
Analizy.png [399.88 KB]

 

 

W takiej sytuacji, pierwszym krokiem w kierunku optymalizacji szpitalnej gospodarki lekowej i materiałowej powinien być jej AUDYT

 

 

120x120_Menadżerowie-2.png [4.09 KB]

Poznaj kwotę możliwych oszczędności

Audytorzy precyzyjnie wyliczają, ile szpital może zaoszczędzić, jeżeli zoptymalizuje sposób zarządzania materiałami i lekami.

2_120.png [5.53 KB]

Zidentyfikuj nieprawidłowości

Poznasz źródła problemów i wąskie gardła  w gospodarowaniu lekami i materiałami, np. braki w systemie IT i kompetencjach, zakresach odpowiedzialności i uprawnień . Dowiesz się, które z obecnych działań czy danych, na których bazujesz są nieprawidłowe. 

i3.png [4.87 KB]

Zyskaj rekomendacje i analizy

Dowiedz się, co zmienić żeby obniżyć koszty zużycia materiałów lub leków. Zyskaj dane, które mogą posłużyć do ubiegania się o pozyskanie finansowania realizacji programu naprawczego. 

 

 

 

 

Jak przeprowadzamy audyt gospodarki lekowej i materiałowej? 

 

Audyt gospodarki lekowej i materiałowej często składa się z następujących etapów:  

 

1. Analiza sposobu, w jaki szpital zarządza lekami i materiałami

Na tym etapie prowadzimy wywiady z menedżerami i specjalistami w szpitalu.

2. Audyt dostępności danych

W czasie, którego sprawdzamy, jakimi danymi dysponuje klient w swoich systemach IT, takich jak Infomedica czy AMMS. 

3. Weryfikacja wiarygodności danych 

Na tym etapie oceniamy spójność i kompletność danych oraz ich wiarygodność dla kadry kierowniczej klienta. 

 
4. Agregacja i raportowanie 

Łączymy wszystkie posiadane dane w całość i przygotowujemy raporty. 

 
5. Konfrontacja danych z rzeczywistością

Porównujemy posiadane dane z informacjami zebranymi podczas spotkań z kadra klienta. Docieramy do faktów. 

 
6. Wnioski i rekomendacje 

Audyt kończy się rekomendacją co należy zmienić Na tym etapie oceniamy spójność i kompletność danych oraz ich wiarygodność dla kadry kierowniczej klienta. 

 

 

 

Dlaczego BMM?

 

Od ponad 20 lat wspieramy placówki zajmujące się ochroną zdrowia. Zrealizowaliśmy dla nich kilkaset projektów, które obejmowały między innymi: wdrożenia rozwiązań IT, doradztwo, szkolenia, dostawę sprzętu czy oprogramowania. 

 

 

4.png [443.22 KB]

  • Docieramy do wszystkich danych, jakimi dysponuje klient
Jesteśmy w stanie dostać się do wszystkich danych zgromadzonych przez szpital i wykorzystać je do przeprowadzenia analiz.
  • Wiemy jakich informacji szukamy 
Wiemy, jakie dane będą potrzebne przy rowiązywaniu problemów. Umiemy je znaleźć i połączyć. Wyciągamy na ich podstawie wnioski oraz wskazujemy przyczyny nieefektywności. 
  • Łączymy dane z systemu z wiedzą o procesach 
Na podstawie danych potrafimy przeanalizować działania pracowników i ocenić skutki tych działań. Analiza wsparta doświadczeniem pozwala nam zaproponować poziomy mierników, które powinny być punktem odniesienia do oceny, czy osiągnęliśmy sukces. Po analizie danych proponujemy zmiany w sposobie pracy.  

 

 

Kiedy warto zamówić audyt gospodarki materiałowej i lekowej

Na audyt gospodarki lekowej i materiałowej warto zdecydować się, gdy: 

 

 

1. Dla szpitala przygotowywany jest program naprawczy lub oszczędnościowy, 

prowadzona jest w nim restrukturyzacja lub reorganizacja. 

 

2. Szpital przygotowywany jest do wdrożenia lub

re-wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania.

 

3. Przygotowywana jest decyzja o przekształceniu lub likwidacji szpitala. 

 

4. Szpital ubiega się o dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych na

cele związane z optymalizacją gospodarki lekowej i materiałowej. 

 

 

Zobacz, jak dzięki naszym usługom

doradczym skorzystali inni 

 

Case studies

 

Zrób pierwszy krok w kierunku optymalizacji szpitalnej gospodarki lekowej i materiałowej

 

Umów spotkanie z naszym doradcą. 

 

button_czytaj.png [1.28 KB]

Audyt - rotator

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski